Duurzaamheid

Veiligheid, kwaliteit, arbo, milieu, duurzaamheid en een prettige werk- en leefomgeving zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie.

Om deze kernwaarden te borgen en onafhankelijk te laten beoordelen is Van den Heuvel met trots gecertificeerd voor een aantal normen.

Certificeringen
Van den Heuvel heeft Kwaliteit, Arbo en Milieu hoog in het vaandel staan. Wij beschikken over alle relevante certificaten voor de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden:

Kwaliteit
- ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen;
- BRL 7000 - Uitvoeren van (water) bodemsanering;
   - Protocol 7001 - Uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden;
   - Protocol 7004 - Tijdelijke uitplaatsing van grond;
- Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB);
- ISO3834 - 2 Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen;
- Verklaring Herwaarmerken;
- EN1090 - Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies.

Arbo
- VCA** 6.0;
- Veiligheidsprestatieladder Niveau 3.

Milieu
- ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen;
- CO2-Prestatieladder niveau 5.

Veiligheid
- VCA**, VGM-beheerssysteem.
- Veiligheidsprestatieladder niveau 3.

MVO
- MVO Prestatieladder, niveau 3.