Duurzaamheid

Veiligheid, kwaliteit, milieu, duurzaamheid en een prettige werk- en leefomgeving zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie.

Om deze kernwaarden te borgen en onafhankelijk te laten beoordelen is Van den Heuvel met trots gecertificeerd voor een aantal normen.

Hieronder is een overzicht weergegeven van de normen waarvoor Van den Heuvel gecertificeerd is, onderverdeeld in de thema’s kwaliteit, milieu, veiligheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Kwaliteit
- NEN-EN-ISO 9001, kwaliteitsmanagementsystemen inclusief risicomanagement;
- ISO 3834-2, kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen;
- G0304–16/07, Herwaarmerken van materialen gerelateerd aan ISO 3834-2;
- Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB);
- DVS 2212-1, kwaliteitsborging van bepaalde (PE) lassen;
- BRL SIKB 7000, Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, beoordelingsrichtlijn, protocol 7001 & 7004.

Milieu
- NEN-EN-ISO 14001, Milieumanagementsystemen inclusief risicomanagement;
- CO2-Prestatieladder, niveau 5.

Veiligheid
- VCA**, VGM-beheerssysteem.
- Veiligheidsprestatieladder niveau 3.

MVO
- MVO Prestatieladder, niveau 3.