MVO

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij een balans wordt gezocht tussen de factoren mens, (people), milieu (planet) en een bijdrage wordt geleverd aan het maken van winst (profit). Bij iedere beslissing wordt een afweging gemaakt vanuit deze drie perspectieven. Van den Heuvel hanteert de MVO-Prestatieladder als handvat voor een goed MVO-beleid.

MVO-Prestatieladder
Van den Heuvel is gecertificeerd voor de MVO-Prestatieladder niveau 3. De MVO-Prestatieladder is een objectief bewijsmiddel dat de organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO wordt verwoord in Internationale richtlijn 'Guideance on social responsibility' ISO 26000. Deze richtlijn is niet certificeerbaar, de MVO-Prestatieladder wel. Deze ladder is met het concept People, Plant en Profit een praktische invulling van de ISO 26000 en voorziet om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief, aantoonbaar en certificeerbaar te kunnen maken. MVO staat voor regelmatige afstemming met stakeholders, werken aan doelstellingen, bereiken van resultaten en implementeren van verbeteringen. De MVO-Prestatieladder sluit aan bij deze dynamiek.

Gedragscode voor leveranciers
Wanneer leveranciers in onze opdracht handelen, zijn deze in het verlengde van onze doelstellingen en dragen zij bij aan de beeldvorming over Van den Heuvel. De kaders die voor onszelf gelden willen we daarom, waar mogelijk, vertalen naar onze leveranciers. Van den Heuvel heeft een gedragscode uitgewerkt voor de partijen waarmee een relatie wordt aangegaan. Het wederkerigheidsbeginsel ligt aan de basis hiervan.

Bij de evaluatie van de relatie met leveranciers wordt nadrukkelijk op de aspecten uit de gedragscode gelet. In de toekomst streeft Van den Heuvel er naar alleen nog overeenkomsten aan te gaan of te verlengen met partners die de gedragscode onderschrijven. Van den Heuvel wil met haar partners duurzame relaties aangaan op basis van vertrouwen en goede afspraken. Ons doel is om zo samen meerwaarde te bieden aan onze klanten, maar ook meerwaarde te creëren binnen ons relatienetwerk en de maatschappij.

Leerbedrijf
Wij zijn door beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) aangesteld als ’erkend leerbedrijf’. Met deze aanstelling kunnen wij jonge vakmensen begeleiden, opleiden en zorgdragen dat ze nodige werkervaring opdoen. Als leerbedrijf hopen wij leergierige en gemotiveerde jongeren in huis te halen die zich binnen een dynamische organisatie willen ontplooien.

Bij onze hoofdvestiging te Heesch is er moderne praktijk- en opleidingsruimte aanwezig om zowel onze eigen mensen als leerlingen te scholen. Het blijven trainen en opleiden van onze medewerkers vinden wij zeer belangrijk, omdat beter opgeleid personeel minder fouten maken, zorgen voor een beter product en dienstverlening en medewerkers op de juiste wijze geinformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.