Veiligheid

Van den Heuvel vindt dat passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden zijn voor gezond en veilig werken. Onze medewerkers moeten hun werk kunnen verrichten zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Zowel Van de Heuvel als onze medewerkers zijn beide verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Van den Heuvel zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en van onze medewerkers wordt verwacht dat ze meewerken aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden, zodat ze de werkzaamheden op veilige manier verrichten. Om het veiligheidsbewustzijn te borgen en te verhogen is Van den Heuvel gecertificeerd volgens VCA**.

VCA
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te vermijden (VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu). In feite is VCA veel meer dan een checklist.

Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Dit VGM-beheersysteem dient ingericht te zijn, zodat bepaalde criteria op gebied van veiligheid en gezondheid in kaart zijn gebracht en beheerst worden. VCA richt zich ook op de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd. Dit gaat dus verder dan alleen veiligheid op de werkvloer.

In de VCA staan de zogenoemde ‘must vragen’ en ‘aanvullende vragen’. Middels het behalen van een aantal must vragen en aanvullende vragen kan men zich laten certificeren voor VCA**. Van den Heuvel is VCA** gecertificeerd. Met het behalen van het VCA**-certificaat hebben we onderstaande punten geborgd:
  • Beschikken over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  • Keuring van middelen en materieel;
  • Operationele medewerkers hebben een VCA-basis diploma en operationele leidinggevenden hebben een VCA-VOL diploma;
  • Van den Heuvel heeft vastgelegd hoe om te gaan met ongevallen, werkplekinspecties, etc.