Projecten

Van den Heuvel werkt mee aan de verduurzaming van de energievoorziening

Na een grondige voorbereiding zijn we gestart met de aanleg van 300 km’ middenspanningskabel en de aansluiting van 83 Windturbines voor het Windpark Zeewolde. Lees verder

Mooi vrij tracÚ voor een drinkwatertransportleiding door de weilanden in het buitengebied van Bernheze!

In opdracht van Brabant Water leggen we 3800 m¹ nieuwe transportleiding aan die de leveringszekerheid van het drinkwaternet weer vergroot. Een mooie klus dicht bij huis en tevens een mooie locatie om onze laatste aanwinst aan het werk te zetten! Lees verder

10-jarig contract met Liander afgesloten voor vernieuwing van 1.350 MS-stations

Op 13 augustus jl. ontving Geert van den Heuvel uit handen van Marlies Visser, Directeur Operatie Liander, de officiële opdracht van een groot contract voor de uitbreidings- en vervangingswerkzaamheden aan middenspanningsruimtes. Lees verder

Strategische samenwerking met Max Bogel levert mooie projecten op.

Beide firma’s hebben elkaar leren kennen tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Van den Heuvel brengt zijn expertise in voor de verlegging van kabels en leidingen. Voor geïntegreerde projecten zullen we steeds vaker de handen in een moeten slaan om deze met succes te kunnen realiseren.  Lees verder

Werk op een van de drukst bezochte plekken van Nederland!

Vervanging kabels en leidingen Stationsplein Amsterdam nadert zijn voltooiing!

Lees verder

Sanering gasleiding op grote hoogte Tata Steel

Een niet alledaags project wanneer er op 15 meter hoogte een gasleiding DN1000 en DN1200 met diverse T-stukken wordt vervangen.  Lees verder

Voorlopig nog niet van het gas af

Voor Nederlands grootste 8 bar gasstation in Amsterdam hebben wij de montage van het prefab leidingwerk uitgevoerd. Ondanks alle berichten over afbouw van het gas, zullen we nog jaren een perfecte gasvoorziening nodig hebben. Lees verder

12 kranen op een rij voor het intrekken van de stadsverwarmingsboring in Amstelveen.

Van den Heuvel legt in opdracht van Eneco een nieuwe stadsverwarmingsleiding aan in Amstelveen. Lees verder

Waterschap Brabantse Delta en Van den Heuvel gaan voor een duurzame samenwerking

Geert van den Heuvel en Kasper Nipius van Waterschap Brabantse Delta ondertekenden maandag 20 maart de waakvlamovereenkomst voor afvalwatertransportleidingen. Hiermede is het waterschap 24/7 verzekerd van assistentie van Van den Heuvel bij calamiteiten aan haar leidingstelsel.  Lees verder

Van den Heuvel maakt vrij baan voor de busbaan Transwijk

Een mooie nieuwe busbaan die straks onder het Anne Frankplein en 5 Meiplein door schiet zal de kwaliteit en snelheid van het openbaar vervoer in Utrecht doen stijgen. Maar voor het zover is dienen de nodige ondergrondse obstakels te worden verlegd. Lees verder

Renovatie 50 Kv station Leidseveer in Utrecht nadert voltooi´ng

Een flinke uitdaging voor de medewerkers van Van den Heuvel en Joulz. Samen staan ze borg voor de veilige en ongestoorde renovatie van een van de belangrijkste HS stations van het stadscentrum in Utrecht.
Lees verder

Project Autena: een effectieve samenwerking tussen Stedin en Van den Heuvel

Recentelijk hebben we het project Autena afgerond voor Stedin, waarvoor we een 10 Kv verbinding hebben aangelegd tussen het nieuw te bouwen windmolenpark en het 50 Kv station Vianen. Lees verder

Nieuwe Teerverlaad leiding in gebruik genomen bij Tata Steel

Voor de productie van ruw ijzer wordt cokes gebruikt. Het benodigde cokes wordt bij Tata Steel geproduceerd door droge destillatie van steenkool. Bij de productie hiervan komt teer vrij. Lees verder

Omlegging van belangrijke warmtetransportleiding in Utrecht op tijd gereed

In Utrecht vinden veel activiteiten plaats om het openbaar vervoer beter te ontsluiten. Zo wordt de spoorverbinding van Centraal Station Utrecht richting Den Haag verbreed, waardoor op de hoek Cartesiusweg – Thomas á Kempisplantsoen een belangrijke warmtetransportleiding dient te worden omgelegd. Een stuk verderop bij de Adema van Scheltemabaan is hetzelfde aan de hand, hier moet de bestaande warmteleiding plaats maken voor een nieuwe HOV busbaan naar het Centraal Station.  Lees verder

GROOT - GROTER - GROOTST

Dit is kenmerkend voor de omvangrijke werkzaamheden die Van den Heuvel uitvoert aan de Ø1500mm' afvalwaterpersleiding van het Waterschap Brabantse Delta in Oudenbosch. Deze leiding voert een groot deel van het afvalwater af in West Brabant inclusief industrieterrein Moerdijk. Lees verder

Spaghetti in de ondergrond wordt blootgelegd

In Utrecht voert Van den Heuvel een grondsanering uit, waarbij circa 500m3 verontreinigde grond wordt vervangen door schoon zand. Lees verder

Vriestechniek ingezet voor waterdichte sleufwand bij aanleg leiding

Bij de aanleg van de metrostations voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam zijn veel kabels en leidingen tijdelijk omgelegd. Na de realisatie van het metrostation Vijzelgracht, diende het hoofdriool van Waternet weer op een veilige plaats te worden teruggelegd. Lees verder

Tour de France zorgt voor extra werk onder de grond

Met de komst van de Tour de France naar Utrecht mag er niets mis gaan met het energienetwerk. Lees verder

Verduurzaming door plaatsing van zonnecollectormasten.

Vanwege het belang om de CO2 uitstoot verder te reduceren worden er steeds vaker zonnecollectoren geplaatst. Lees verder

Aanleg drinkwaterleiding Kapelle - Goes afgerond

Evides Waterbedrijf werkt samen met DELTA Netwerkgroep en Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. aan het optimaliseren van het drinkwatervoorziening in Zeeland om klanten nu en in de toekomst continu te voorzien van schoon en betrouwbaar drinkwater. Daarom realiseerde deze partijen de afgelopen maanden een nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes. Tevens werd een leiding verlegd in Goes-Zuid om een goede connectie te maken tussen het huidige leidingnet en de nieuwe leiding. Lees verder

Van den Heuvel haalt een goede score bij Liander aansluitingen

Voor Liander verzorgt Van den Heuvel de aanleg van nieuwe aanslutingen gas en elektra in haar contractgebied Zuid-West Gelderland. Bij de laatste aannemerij bijeenkomst werd Van den Heuvel door de afdeling Veiligheid en Kwaliteit van Liander, extra in het zonnetje gezet. Lees verder

Sanering grote gasleiding in druk winkelgebied

Er worden in Nedeland veel gasleidingen vervangen die aan het eind van hun levensduur zijn geraakt.

Van den Heuvel heeft in het kader hiervan een lastige uitdaging ingevuld door het vervangen van een asbestgasleiding van 400 mm die loopt door één van de drukste winkelgebieden van Utrecht; t.h.v. de Lange Elisabethstraat, Steenweg, Mariastraat en Mariaplaats. Lees verder

Calamiteit op de Rioolwaterzuivering Bath

In de afvalwatertransportleiding 1800 mm van de RWZI Bath (Zeeland) is een spontane breuk ontstaan. Deze betonleiding voert een groot deel van het afvalwater af van West Brabant (circa 18.000 m3/uur ), die door deze breuk niet meer kon worden gezuiverd en als noodoplossing rechtstreeks op de Westerschelde werd geloosd. Er was dan ook veel nieuws op radio en TV omtrent de gevolgen en de overlast van deze overstort. Lees verder

Verlegging belangrijke transportleiding van Evides richting Westland

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het tuinbouwgebied in het Westland, heeft de Provincie Zuid-Holland het plan gemaakt om de Zwetbrug ter plaatse van de N213 in Naaldwijk te vervangen. Lees verder

Van den Heuvel legt noodleiding ě 800 voor Noord-Zuidlijn Amsterdam

Als gevolg van de ontgraving van de boorkuip van de Noord-ZuidLijn aan het Scheldeplein te Amsterdam ontstond er direct gevaar voor een van de belangrijkste persleidingen van Waternet.  Lees verder

Van den Heuvel maakt ruim baan voor de N210

In het kader van de verlegging en vernieuwing van de provinciale weg N210, was het noodzakelijk om een belangrijke drinkwatertransportleiding van Oasen om te leggen. Deze stalen 900 mm leiding is na een intensieve voorbereiding verlegd naar een nieuwe locatie, met als een van de hoogtepunten een gestuurde boring van 850 m lengte. Lees verder

Revolutionaire techniek; het monteren van een afsluiter kan tegenwoordig ook onder druk!

Van den Heuvel introduceert een nieuwe revolutionaire techniek voor het monteren van permanente afsluiters in waterleidingen zonder een onderbreking van de watertoevoer. Tijdens de montage kan de leiding dus gewoon in gebruik blijven. Lees verder

Van den Heuvel "Spic en Span" op de Dam!

Ook op het meest drukke punt van Nederland; hoek Dam / Damstraat, heeft Van den Heuvel in opdracht van Liander hun LD-gas net vernieuwd. Lees verder

Omleggen afvalwatertransportleiding ě 1200 mm en 50 kV kabels aan de AustraliŰhavenweg te Amsterdam

In opdracht van Waternet en Liander heeft Van den Heuvel de verlegging uitgevoerd van een afvalwatertransportleiding AC Ø 1200 mm en 2 circuits 50 kV kabel i.v.m. het doortrekken van snelweg A5 richting Coenplein.  Lees verder

Van den Heuvel ingeschakeld voor grote leidingreparatie in Uden

Zoals dat vaak gaat met calamiteiten ontvingen we op onze vrije dag een oproep van Waterschap de Aa en Maas om direct op te treden voor een leidingbreuk in een Ø 1000 mm AC transportleiding.  Lees verder

Aanleg 15 bar gasleidingen in Tunnel Albertkanaal te Antwerpen in BelgiŰ

In opdracht van het Belgische gasbedrijf EANDIS heeft Van den Heuvel twee 15 bar gasleidingen aangelegd in een nieuwe geboorde leidingentunnel onder het Albertkanaal te Antwerpen. Lees verder

Van den Heuvel ingeschakeld voor een grote reparatie van een rioolwaterpersleiding in Zeeland

Vanwege een grote lekkage aan één van de rioolwaterpersleidingen in 's Gravenpolder van Waterschap Scheldestromen is Van den Heuvel gevraagd om de reparatie uit te voeren.  Lees verder