Van den Heuvel ingeschakeld voor een grote reparatie van een rioolwaterpersleiding in Zeeland

Vanwege een grote lekkage aan één van de rioolwaterpersleidingen in 's Gravenpolder van Waterschap Scheldestromen is Van den Heuvel gevraagd om de reparatie uit te voeren. 

Waarschijnlijk veroorzaakte de aanleg van een grote gastransportleiding een grondverschuiving waardoor over een lengte van meer dan 30 m de rioolwatertransportleiding wegschoof en volledig defect raakte. Door de waterspoeling ontstond een onbegaanbaar terrein en diende een grote reddingsoperatie op gang te komen. Van den Heuvel werd vanwege zijn afstop- en reparatie-expertise ingeschakeld om te zorgen voor het veilig stellen van de leiding met balgen en de reparatie van de voorgespannen betonleiding. Door een goede samenwerking met de VOF Zeegas en het Waterschap lukte het om binnen 72 uur de leiding weer in bedrijf te kunnen nemen. In de tussenliggende periode zorgde de inzet van 15 tot 20 tankauto’s voor de afvoer van het rioolwater vanaf verschillende aanzuiglocaties naar de zuivering.

Terug naar het overzicht