Calamiteit op de Rioolwaterzuivering Bath

In de afvalwatertransportleiding 1800 mm van de RWZI Bath (Zeeland) is een spontane breuk ontstaan. Deze betonleiding voert een groot deel van het afvalwater af van West Brabant (circa 18.000 m3/uur ), die door deze breuk niet meer kon worden gezuiverd en als noodoplossing rechtstreeks op de Westerschelde werd geloosd. Er was dan ook veel nieuws op radio en TV omtrent de gevolgen en de overlast van deze overstort.

Gelukkig kon via een noodreparatie een gedeelte van de aanvoer weer worden gewaarborgd. Tevens werd er een groot arsenaal aan noodpompen geplaatst als back-up, wanneer de noodreparatie het zou begeven. Ook de pompen van Van den Heuvel werden ingevlogen en een wirwar van afvoerleidingen werd gelegd naar het verdeelwerk waar het afvalwater moet worden verdeeld over de diverse compartimenten om de RWZI optimaal zijn werk te laten doen. In hetzelfde weekend heeft er koortsachtig overleg plaats gevonden met opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta om een aanvalsplan voor te bereiden voor een grote bypass voorziening om de zuivering van het inkomende afvalwater te kunnen blijven voorzien.

Gezien de omvang van de werkzaamheden resulteerde dit in de vorming van een bouwcombinatie, bestaande uit Van den Heuvel, Westvoort en Hendriks (afgekort HWH), welke direct voortvarend aan de slag zijn gegaan. Er is binnen een aantal dagen een 1100 m lange stalen noodleiding gelegd met een diameter van 800 mm en gekoppeld aan het bestaande leidingnet. Hierna is gestart met de engineering en uitvoering van de definitieve vervanging van de totale aanvoerleiding. Voor deze vervanging is gekozen voor de toepassing van GVK-buizen met een diameter van 2000 mm.

Door de efficiënte samenwerking tussen de bouwcombinatie en opdrachtgever lukt het om de totale vervanging van 180 m leiding alsmede de diverse nieuwe aansluitingen in een rap tempo te realiseren. Binnen een half jaar werd de nieuwe leiding in gebruik genomen.

Terug naar het overzicht