Aanleg 15 bar gasleidingen in Tunnel Albertkanaal te Antwerpen in BelgiŽ

In opdracht van het Belgische gasbedrijf EANDIS heeft Van den Heuvel twee 15 bar gasleidingen aangelegd in een nieuwe geboorde leidingentunnel onder het Albertkanaal te Antwerpen.

Om de mobiliteit, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rond Antwerpen te verbeteren, ontwikkelde de Vlaamse overheid het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Een van de projecten die deel uitmaken van dit plan is de Oosterweelverbinding. Ten behoeve van deze uitbreiding zijn een aantal bestaande bruggen aangepast. In de Noorderlaan brug bevinden zich twee 15 bar gasleidingen welke op deze wijze het Albertkanaal kruisen. Deze brug wordt vervangen en dus vervallen de leidingen. Voor de nieuwe situatie is gekozen om een leidingen tunnel te boren van 115 meter lengte en een inwendige diameter van 1800 mm, op 17 meter diepte, onder het Albertkanaal, waardoor de gasleidingen het Albertkanaal kunnen kruisen. Van den Heuvel heeft in opdracht van EANDIS deze twee nieuwe gasleidingen in de tunnel, inclusief de stijg- en landleidingen, aangelegd. In de tunnel zijn op een diepte van ca. 17 meter onder het maaiveld twee 15 bar gasleidingen, 1x staal Ø 250 mm en 1x staal Ø 400 mm op een steunconstructie aangebracht, gelast, gekeurd en bekleed. Ten behoeve van de bevestiging van de leiding op deze constructie zijn er door Van den Heuvel 122 stuks rollensteunen geleverd en gemonteerd. Aan beide zijde van de tunnel bevinden zich opgaande schachten, hierin zijn de stijgleidingen van Ø 250 mm en Ø 400 mm aangebracht met een lengte van ca 15 meter. Buiten de schachten zijn deze leidingen naar de bestaande leidingen aangelegd, waarna deze na de drukbeproevingen in samenwerking met Eandis zijn aangesloten op het bestaande gasnet en in bedrijf gesteld. Bijkomend zijn door Van den Heuvel alle voorzieningen voor de kathodische bescherming geïnstalleerd en aangesloten.

Terug naar het overzicht