Omleggen afvalwatertransportleiding 1200 mm en 50 kV kabels aan de Australihavenweg te Amsterdam

In opdracht van Waternet en Liander heeft Van den Heuvel de verlegging uitgevoerd van een afvalwatertransportleiding AC Ø 1200 mm en 2 circuits 50 kV kabel i.v.m. het doortrekken van snelweg A5 richting Coenplein. 

Met name rondom het knooppunt Autraliëhavenweg is het gehele ondergrondse kabel- en leidingnet aangepast. Voor Waternet is in dit kader 500 m nieuwe voorgespannen en plaatstalenkernbuis Ø 1200 mm gelegd. Tevens dienden er uitgebreide voorzieningen te worden getroffen om de ombouw mogelijk te maken. Hiertoe behoorden het inbouwen van 2 nieuwe afsluiters Ø 1200 mm, aanleg van bypass voorzieningen Ø 600 mm, evenals het installeren van een noodpompvoorziening van 4000 m³/uur. Na al deze werkzaamheden kon de overkoppeling worden uitgevoerd en bestaande leidingen buiten bedrijf worden gesteld. Voor Liander zijn twee 50 kV-verbindingen omgelegd. Het betreft de verbinding tussen de afvalverbrander en de Hemweg Centrale met kabels 3 x 1 x 1200 mm². Na het in bedrijf stellen van de nieuwe rioolpersleiding is de oude AC leiding Ø 1200 mm gerooid.

Terug naar het overzicht