Van den Heuvel legt noodleiding 800 voor Noord-Zuidlijn Amsterdam

Als gevolg van de ontgraving van de boorkuip van de Noord-ZuidLijn aan het Scheldeplein te Amsterdam ontstond er direct gevaar voor een van de belangrijkste persleidingen van Waternet. 

In de nabijheid ligt één Ø 1200 mm betonleiding die, zoals metingen uitwees, zover gezakt was dat deze dreigde te bezwijken. Deze leiding is verantwoordelijk voor de directe afvoer van het zuidelijk deel van het afvalwater van Amsterdam en een breuk zou de afvoer direct doen stagneren en grote gevolgen hebben voor de omgeving. In samenwerking met Waternet en de directie Noord-Zuidlijn is op dat moment koortsachtig gezocht naar een veilige oplossing waardoor de afvoer van het rioolwater zou worden gegarandeerd en de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn hervat konden worden. De oplossing werd gevonden in een 120 m¹ lange noodleiding Ø 800 mm die op een hoogte van 5 m¹ het plein zou kruisen. Door de fantastische inzet van veel "Van den Heuvel" medewerkers lukte het om binnen recordtijd weer het sein op veilig te kunnen zetten voor Waternet, Noord-Zuidlijn en natuurlijk voor de bewoners in de omgeving. Nadat de tunnelboormachine beide tunnels had geboord en risico op verzakkingen was geweken is het bestaande trace herlegd met nieuwe buizen. Hierna kon de tot inmiddels "rioolboog" genoemde leidingweg weer worden gedemonteerd.

Terug naar het overzicht