Verlegging belangrijke transportleiding van Evides richting Westland

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het tuinbouwgebied in het Westland, heeft de Provincie Zuid-Holland het plan gemaakt om de Zwetbrug ter plaatse van de N213 in Naaldwijk te vervangen.

Een van de obstakels voor de realisatie hiervan was de aanwezigheid van een stalen transportleiding 700 mm van Evides. Deze leiding is van cruciaal belang voor een ongestoorde levering van drinkwater in dit deel van het voorzieningsgebied.

Van den Heuvel heeft de verlegging van deze leiding uitgevoerd waarbij de omstandigheden niet even eenvoudig waren. Het betreft een uiterst smal tracé met druk kabel en leidingverkeer, ingeklemd tussen de N213 en een grote waterplas.

Terug naar het overzicht