Spaghetti in de ondergrond wordt blootgelegd

In Utrecht voert Van den Heuvel een grondsanering uit, waarbij circa 500m3 verontreinigde grond wordt vervangen door schoon zand.

De ontgraving is een complexe operatie omdat het gebied een spaghetti is van ondergrondse kabels en leidingen waaronder; 50 en 10 kV kabels, drinkwater, HD-gas, Stadsverwarming-transportleiding, duikerconstructie van de gemeente en héél veel telecom!

Na uitgebreid overleg met beheerders en eigenaren van de kabels en leidingen, zijn de gewenste ophang- en beschermingsvoorzieningen aangebracht. Ook is veel zorg besteed aan goede verkeersomleidingen om alle deelnemers, waaronder voetgangers en fietsers, veilig langs de werklocatie te geleiden.Terug naar het overzicht