Vriestechniek ingezet voor waterdichte sleufwand bij aanleg leiding

Bij de aanleg van de metrostations voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam zijn veel kabels en leidingen tijdelijk omgelegd. Na de realisatie van het metrostation Vijzelgracht, diende het hoofdriool van Waternet weer op een veilige plaats te worden teruggelegd.

Omdat er geen enkel risico mocht zijn op verzakking van de ondergrond, is gekozen voor een aanlegmethode waarbij de sleufwand deels werd gestut met damwanden en deels door het bevriezen van de grond.

Een niet alledaagse klus, waar veel voorbereiding aan vooraf ging.Terug naar het overzicht