Waterschap Brabantse Delta en Van den Heuvel gaan voor een duurzame samenwerking

Geert van den Heuvel en Kasper Nipius van Waterschap Brabantse Delta ondertekenden maandag 20 maart de waakvlamovereenkomst voor afvalwatertransportleidingen. Hiermede is het waterschap 24/7 verzekerd van assistentie van Van den Heuvel bij calamiteiten aan haar leidingstelsel. 

Waterschap Brabantse Delta maakt inmiddels ook onderdeel uit van de gemeenschappelijke warehousing van reparatiematerialen. Deze heeft Van den Heuvel 12 jaar geleden samen met Waternet en Waterschap Aa en Maas opgezet. Inmiddels maken veel waterschappen, drinkwaterbedrijven, maar ook gemeentes met eigen leidingnetten deel uit van deze unieke regeling. Door samenwerking in de keten beschikken de gezamenlijke partijen over een efficiënte en doelmatige storingsvoorraad voor alle type (transport)leidingen tegen de laagst maatschappelijke kosten. In het speciaal hiervoor ontwikkelde leidinghuis worden de materialen op voorraad gehouden, vinden de opleidingen plaats, worden producten geassembleerd en wisselen we kennis uit met onze partners over de laatste technieken en ontwikkelingen.

Bij belangstelling voor deze dienst staan wij u graag te woord.

Terug naar het overzicht